Sveriges migrationspolitik har inga gränser! Det finns överhuvudtaget ingen diskussion om hur mycket Sverige och Sveriges medborgare klarar av. Hur mycket Sveriges välfärd klarar av.

Inga som helst sådana diskussioner – ansvarsfulla diskussioner. Gränserna är vidöppna. Konsekvenserna vägrar man betrakta eller syna på ett ansvarsfullt sätt.

Jag hyser respekt för Ungern som faktiskt tänker på konsekvenserna. Tänker på vad landet förmår klara av och tänker på sina medborgare.

I Sverige finns det ingen som helst tillstymmelse till reflektioner omkring vad vi mäktar med. Gränserna är som sagt vidöppna. Ensamkommande barn kommer in i oväntat stora mängder och dumpas – senast i Göteborg.

Ensamkommande barn placeras på hem som kan kosta flera tusen kronor per dygn. Jämför då med gamla som inte får plats på äldreboende fast de inte klarar sig hemma och inget hellre vill än att få omsorgsboende. Gamla skickas hem ”färdigbehandlade” och kan inte klara sig själva. Hur många timmars hjälp får de? Inte täcker det deras behov i alla fall!

Ja, jag vet! Man ”får inte” ställa ”grupper mot varandra”!  Det skiter väl jag i!!!!!

För det är så POLITIKERNAS tokiga beslut görs tydliga!

Jag har bara som mål att beskriva verkligheten. Fler borde vara intresserade av den bland våra rödgröna journalister och politiker!!!!

Jag vill inte ha ett land med islamiserade förorter som förtrycker kvinnor!!!! Absolut INTE!

Jag vill ha MÅNGKULTUR – DEMOKRATI – SEKULARITET
(JÄMLIKHET
ska inte ens behöva nämnas! Det är självklart!!!).

På ett ansvarsfullt sätt.

Jag vill absolut inte ha ett land som ger statliga medel till trossamfund eller religiösa skolor. Det är KORKAT!

  • Jag vill ha ansvarsfull politik. Jag skulle vilja kunna ställa politiker till ansvar!
  • Jag vill ha ett Public Service som är värt namnet. Inte en rödgrön sörja som nu.

Det är faktiskt skadligt för medborgarna med nuvarande politik och media!

När ska Sverige fungera ”i medborgarnas tjänst”?

Ps. Människor i nöd ska naturligtvis få hjälp! Vilka insatser hjälper bäst? Barns ska naturligtvis få ett särskilt fokus.

 

politik_20150710_gamla

Apropå råttbiten.