Herman Lindqvist i Ab på Nationaldagen:

”Vi kan vara stolta över vad Sverige genomfört hittills. Vi har uppfyllt vår kvot av medmänsklighet. Andra länder i EU måste ta sitt ansvar.

Detta är Sveriges nya stora problem som makthavarna inte vill greppa eller ens formulera: Är svenska folket förberett för den snabba kulturella förändring som vårt land genomgår?

Vår långa historia bevisar att ingenting är beständigt att allting förändras och att vi till slut alltid överkommer alla svårigheter. Det gör vi säkert nu också. Men det Sverige som finns då, kommer vara ett helt annat land än det vi har i dag.”

photo_20140614_cherryphoto_20140614_cherry