Att SVT har något slags agg i sidan mot Ungern har ju varit uppenbart länge. Jag skulle också tro att Sverige inte kan tänka tanken att man skulle ha något att lära av Ungern. Jag tror det finns mycket Sverige skulle behöva öppna sig inför och vara mer lyhörda omkring hur andra länder finner lösningar på diverse problem.

Jag förvånas varje gång jag besöker Budapest och Ungern hur mycket som hänt sedan kommunisttiden. Första gången jag var här var 1976. Det är som natt och dag. Då var det ingen som kunde engelska heller. Man fick ju inte lära det språket i skolan – bara ryska och möjligen tyska. Här rustas upp och alla olika kulturuttryck värnas. Kulturen har en stor plats i ungrarnas hjärtan. De är ett läsande folk också.
Medan man kan uppleva teaterföreställningar som lågbudgetsatsningar hemma så är det helt annorlunda i Budapest. Fantastiska scener och kreativitetstänkandet genomsyrar allt. Fantastiska scenkostymer. Ofta stoppas det inte något humoristiskt i operaföreställningar och baletter. Ofta är barn med.

Det ser ut som om Ungern utvecklas väldigt gynnsamt. Skulle inte förvåna mig om arbetslösheten är mycket lägre i Ungern än i Sverige. Bara en sådan sak! Styret är ett majoritetsstyre motsvarande moderater och kristdemokrater. Nyligen har införts att affärer ska hålla söndagsstängt vilket säkert är ett kristdemokratisk grepp. Det gillar jag ju inte och handlarna måste förlora mycket på det misstänker jag.

I Cannes vann Ungern Grand Prix men inte nämndes det i SVT!!!! Nej nej nej! Dåligt verkligen men ett uttryck för synen på Ungern från SVTs sida. Jag glömmer inte SVT Kobras nedlåtande vinklade program om Ungern. Det är en väldigt bristfällig och vinklad bild svensk media ger av Ungern.

 

cannes_20150525_grandprix