Min favorit och förebild och …. ja han är fantastisk – och verkar det outtröttlig att föra ut fakta, vetenskap, förnuft och visdom.

Jag talar om prof. Richard Dawkins!

Han verkar ha tagit det som livsuppgift att föra ut fakta på vetenskaplig grund och med förnuft som signum. Finns det någon annan som kämpar så för att föra ut vetenskapen till folkmassan!?

För denna fantastiskt viktiga ”mission” tycker jag han är värd att få Nobelpriset i vetenskap/biologi/förnuft.

Absolut!

Jag tycker väldigt mycket om hans #barnperspektiv – han menar nämligen att det är övergrepp på barn att pådyvla dem en religion. Han tar starkt avstånd från att säga ”ett muslimskt barn” eller ”ett kristet barn”. Han säger hellre ”ett barn med muslimska föräldrar” eller ”ett barn med kristna föräldrar”. Visst är det klokt och sannerligen förnuft!
Jag håller helt med om att det är övergrepp att påföra ett barn en religion!

Tänk också att föräldrar som pådyvlar sina barn islam sätter också ett dödsstraff på sina barn om barnet vill lämna religionen! Detta är något för barns rättigheter att ta itu med!