Undrar vad det ska sluta med stackars Åsa Romson (mp). Det är uppror lite här och var. Jag undrar också hur regeringen ska sköta sitt uppdrag och lyda riksdagens beslut. Vad händer annars? Vad innebär utkräva ansvar av politikerna? I praktiken! Hur är det tänkt att vi ska kunna utkräva ansvar? Tex om nu ”förbifart Stockholm” blir av och det har kostat en massa pengar med fördröjningen som Åsa Romson (mp) är skyldig till! Pengar som skulle kunnat använts till insatser för ungdomsarbetslösheten, integrationsåtgärder, äldreomsorgen mm
Är det då meningen att Åsa Romson (mp) ska krävas på återbetalning? Hoppas hon i så fall tagit en ansvarsförsäkring. Finns det ngt försäkringsbolag som skulle våga ta på sig en ansvarsförsäkring för någon miljöpartist i regeringen?

Ja man kan fundera över mycket inom politiken.

s_20150502_hsb

Demokratiutredningen har ju en punkt om att utkräva ansvar i sitt uppdrag. Jag vill faktiskt veta mer om hur man tänker här!