Beröringsskräck för verkligheten gäller även debatten om tiggeriet – så det Mona (S) framför om våldsbejakande extremism mm kan även appliceras på tiggeridebatten.

Obs jag diskuterar endast tiggeriet – inte tiggarna!
Tiggeriet som den förnedrande verksamhet det är och som inte är värdig någon människa att behöva ägna sig åt. Att sitta på gatan och tigga pengar för egen del bör förbjudas anser jag. Att underhålla tiggeriet som verksamheten gynnar inte bekämpandet av fattigdomen. Tvärtom!

Debatten är så skev och ofta med beskyllningar som inte lyfter debatten. Två läger bildas plus bilden media ger av debatten och debattörer.

Det är så trist att ingen seriös och konstruktiv debatt kan föras i viktiga frågor om människor. Media vill ju bara ha eller skapa konflikter mellan olika åsiktsbärare. Media tar aldrig ansvar för att föra sakfrågan framåt.

Det är ju enklast så för media och kräver inget djupare engagemang av journalisterna. Det är så uppenbart med svaga programledare som inte har kontroll och som inte leder debatten. I ställer ger man varandra jobb och skaffar in en journalist som ska ”analysera”. Inte många journalister klarar att utföra en värdig analys i Public Service anda.

Med media menar jag Public Service i första hand. SVT och SR.

PiPP_20140612_theman