Detta går att överföra och gäller för fler frågor än som just här om ”romregistret” hos skånepolisen. Tex tiggeriet.

”Bakom detta ligger säkert en vilja att ständigt vara på det godas sida, plus en slentrianmässig bild av majoritetssamhället som strukturellt rasistiskt och en ständig källa till förtryck. Filosofen och sociologen Ernest Gellner påpekade en gång att solidaritet står i omvänd proportion till rationalitet. Ju mer vi vill visa oss solidariska med en idé, desto mindre utrymme har vi för ett kritiskt förhållningssätt till samma idé. När samhället bestämt sig för att bekämpa rasism (vilket är lovvärt) så föreligger också en risk att man blir oförmögen att ifrågasätta anklagelser om rasism (vilket är en brist i kritiskt tänkande). Men om man ropar varg varje gång man tror sig se en rasistisk struktur, så kommer man att ha ett trovärdighetsproblem den dag då man ställs inför den verkliga rasismen.”

PER BAUHN professor i praktisk filosofi, Linnéuniversitetet

”solidaritet står i omvänd proportion till rationalitet. Ju mer vi vill visa oss solidariska med en idé, desto mindre utrymme har vi för ett kritiskt förhållningssätt till samma idé” Ernest Gellner filosof och sociolog