Kom igång med granskning” skriver Journalisttips.

Ja Kom igång! instämmer jag. Granska Public Service och dess ”allsidiga belysning” samt i ”medborgarens tjänst”. Syna de politiska undertonerna! Vänstervridenheten!

Ha i sinnet: Hur ska Sveriges Public Service kunna utvecklas och bättre ta ansvar i sitt superviktiga uppdrag.

Granska och gräv omkring:

 • hur man väljer intervjupersoner för olika frågor
 • i vilken grad intervjupersonen ger en adekvat bild
 • eller poängterar det man vill få fram – förstärka
 • objektivitet – subjektivitet
 • relevant/proportionell verklighetsförankring
 • rättvisande eller felvisande av verkligheten
 • detalj eller övergripande
 • enskild eller generell
 • hänvisningars relevans
 • beskrivning eller tolkning
 • val av ämnen
 • bortval av ämnen
 • avslöjande kroppsspråk och tonfall
 • proportionalitet och verklighetsbild
 • begreppsanvändning
 • BEGREPPSANVÄNDNING kan kräva eget gräv
 • ….
 • … behöver säkert fyllas på efter hand …

Undrar om det finns någon journalist som skulle klara att genomföra ett sådant här gräv som jag efterlyser och Sverige skulle behöva. Det gäller vår demokrati!

Ett riktigt gräv alltså!

PublicService_2015