Lyssnar mycket på BBC news just nu. De visar en hel del om det förfärliga som hände i Kenya. Al Shabaabs attack mot Universitetet i Garissa.

#GarissaAttack

Det jag undrar över och som man inte får veta något om – det är makthavarnas förklaringar till att inga åtgärder blev vidtagna trots vetskapen att ett attentat skulle ske. Så skedde det hemska. De kristna studenterna sköts genast. Eleverna ställdes upp på led och sköts en efter en. Vilka monster som kan göra så! 3 dagars landssorg är utlyst.

Kenya gränsar till flera länder.


Karta från Wikipedia liksom fakta nedan.

Fakta:

  • Befolkning: 38 610 097 invånare (2009)
  • Befolkningens medelålder: 18,4 år (2002)
  • Spädbarnsdödlighet: 6,3 % (2003)
  • Befolkningens medellivslängd: 45,2 år (2003)
  • Flyktingar: Enligt UNHCR fanns 2001 145 000 flyktingar från Somalia och 68 000 från Sudan i Kenya.
  • Analfabetism: 2003 var 15 % av den vuxna befolkningen analfabeter.
  • Aids är ett stort hälsoproblem. 2005 var 6,1 % av den vuxna befolkningen smittad av HIV och fram till samma år hade 190 000 människor avlidit i sjukdomen.
  • Religiös tillhörighet (folkräkning 2009): protestanter 47,7 %, katoliker 23,5 %, övriga kristna 11,9 %, muslimer 11,2 %, inhemska religioner 1,7 % och hinduer 0,1 %. 2,4 % ser sig själva som ej religiösa, 1,5 % är anhängare av någon annan religion än de nämnda och 0,2 % är av okänd religiös tillhörighet.