Politikutveckling

  1. från 64 år – lägre skatt på arbete
  2. komvux – kunna komplettera sin utbildning
  3. NATO – förutsättningar att bli medlem

Presskonferensen:

Öppenhet för breda lösningar.

Förstärkning av jobbskatteavdrag.

Fler regeringsalternativ.

Stå upp för assyl- och regelrätten, öppenhet men påverka andra länder i EU att ta mer ansvar.