Aftonbladet fegade ur! – Expressen stod upp!

Mauricio Rojas i SvD:

”en risk som jag i detta sammanhang vill uppmärksamma: att vi låter oss skrämmas till tystnad, att vi börjar använda ett slags självcensur i syfte att inte provocera våldsverkarna.”