Slappa lata medier är mer intresserade av det politiska spelet än det politiska innehållet!! Hur tjänar det medborgarna? Vi har inget väl fungerande Public Service i medborgarnas tjänst 😦 Tyvärr är det så illa!
Jesper Strömbäck om att medierna sätter spelreglerna.