Nästan 80 miljoner går till trossamfund.

Stryk trossamfunden från listan som får bidrag!

Låt pengarna gå till att utveckla kulturområdet för barn och unga!

Ta bort allt vad religion och religionsutövning beträffar från de offentliga utgifterna. Se till att göra Sverige fritt från religioner inom det offentliga. Låt religionen förbli privat.

Förbjud övergrepp på barn – vilket sker genom att tillåta religiösa friskolor!

Låt inga barn kränkas genom att låta religiösa motiv styra aktiviteter i skolan!

Se till att barnperspektivet råder och genomsyrar hela samhället.