Blogg100 – 91.

Två viktiga talespersoner är utsedda av Anna Kinberg Batra (m). Ekonomi och arbetsmarknad. Den allra viktigaste posten dock blir den som ska hantera alla nya människor som kommer till Sverige av olika anledningar. Här krävs kreativitet, lyhördhet, mänsklighet och realism inom detta utmanande område. Det blir avgörande i valet 2015.

Lyssna till kloka kommunpolitiker som står nära vardagens reella utmaningar. Visst ska vi vara ett öppet land som välkomnar människor i nöd! Det måste ovillkorligen ske utifrån den reella verkligheten av vår förmåga att tillhandahålla ett acceptabelt mottagande. Det får inte riskera leda till mottsättningar mellan människor i samhället. Mottagandet ska vara värdigt, välkomnande och konstruktivt. Det är det inte idag, anser många.

@KinbergBatra

Viktigt!