Blogg100 – 90.

”Bristande förmåga att regera” – ja det gäller förstås Miljöpartiet!!!!!!

Men det visste ju många av oss …. och andra behövde få veta …..