Blogg100 – 86.

Prof. Jesper Strömbäck håller på med väldigt intressant forskning. I artikeln Medieutvecklingen – Demokratins klimatfråga lyfter han fram mycket viktiga synpunkter angående medias roll för nyhetsförmedling utifrån ett demokratiperspektiv.

”den verkliga krisen handlar inte om mediebranschen. Den verkliga krisen handlar om demokratin”

Så här uttrycker JS kärnans problem – demokratiproblemet:

nyhetssökarna

”Å ena sidan har den totala informationsmängden ökat kraftigt, och för dem som är intresserade av politik och samhälle har det aldrig varit lika enkelt som nu att hitta kvalificerad nyhetsjournalistik och information av annat slag.”

nyhetsundvikarna

”Å andra sidan har det icke-journalistiska medieutbudet ökad mycket mer än det journalistiska utbudet, och för dem som inte är intresserade av politik och samhälle har det aldrig varit lika enkelt som nu att undvika allt vad nyhetsmedier och samhällsinformation heter. ”

fördomsförstärkarna

”Samtidigt har det blivit allt enklare för människor att söka sig till alternativa informationskällor som bekräftar de åsikter och verklighetsuppfattningar, ja fördomar, som man redan har.”

Det är lite lustigt men jag tror att jag redan på 90-talet lyfte fram detta som den nya ”klassfrågan”. Det var dock bara mina egna funderingar och de hade ingen forskningsanknytning endast mina egna slutsatser genom att studera samhället som jag ser det.

Den absolut viktigaste ”klassfrågan” – ”demokratins klimatfråga” – att tackla är att minska klyftorna mellan ”nyhetssökarna” och ”nyhetsundvikarna” samt fånga upp ”fördomsförstärkarna”. Annars går vi mot vidgade klyftor och utanförskap.

Sannerligen en viktig demokratifråga!