Blogg100 – 84.

Jag är mycket skeptisk till hur de tänker ändra reglerna så att minoritetsregeringar kan få igenom sina budgetar framöver.

Hur ska det se ut?

Det får inte bli så att demokratin kringskärs. Demokratin är viktig att värna i alla sammanhang – även de komplicerade – som nu.

demokratin