Blogg100 – 49.

Noterar att Statsministern kallar Kronobergs län ”där nere”. Hände i Sveriges riksdag idag.

Man kan undra vad som ligger bakom ett sådant sätt att uttrycka sig om en viktig del i landet? Som kronobergskvinna gillar jag det definitivt INTE!

Statsministern har ännu inte omfattat h e l a Sverige. Hans centrum är antagligen den egna hembygden samt Stockholm.

I sakfrågan det gällde håller jag dock med statsministern. Ingen sjukvårdspersonal ska kunna vägra utföra uppgifter inom sjukvårdsområdet! Abortmotståndare inom sjukvårdspersonalen ska absolut INTE kunna vägra utföra aborter. Det är en självklarhet för mig.