Blogg100 – 47.

Jag är helt övertygad om att så som de etablerade partierna samt media – förhåller sig till sd kommer att innebära att sd växer mer och mer.

Egentligen handlar det om förhållningssättet samt framförallt om alla människor som kommer till Sverige.

Det är ju märkligt att man inte kan föra en vettig debatt omkring människotillströmningen! Jag anser inte att @SVTdebatt är ett seriöst forum utan bara människors tyckande om varandras tyckande.

Jag skulle vilja föreslå vårt Public Service att ordna seriösa debattprogram där olika statsvetare deltar med olika perspektiv samt även politiker. Syftande till att behandla området brett och ärligt. Ta upp de tankar som medborgarna har såsom

  • äldre människors oro över kostnaderna som människotillströmningen för med sig samtidigt som de känner otrygghet för en minskad omsorg/sjukvård/välfärd det kan innebära
  • medborgarnas kritik mot hur de hitkommande människorna tas om hand
  • kommunernas problem att tillgodose behov som snabbt uppstår och som de inte är rustade för
  • medborgares oro över kulturskillnader
  • medborgarnas irritation över hur främmande och oacceptabla kulturuttryck inte hanteras mer handlingskraftigt och resolut (könsstympning, hedersbrott, barnäktenskap …)
  • medborgarnas kritik mot hur religion påtvingas barn
  • ge inte heller medborgarna chansen att uppleva att sd mobbas!!!!
  • ….

Jag tror inte de som är de verkliga rasisterna är den stora gruppen. De är fast i sina fientliga föreställningar.
Det är alla de som röstat på sd som måste bemötas med respekt och det gör man genom att behandla deras kritik, oro och missnöje på ett ärligt och uppriktigt sätt – byggt på FAKTA.