Den frågan ställs nu i Almedalen.

Jag funderar och kommer fram till:

Helt avgörande för allt är partiernas förmåga att hantera vår ekonomi i den värld vi lever i! Det kan bli utveckling och ökad välfärd (Alliansen) eller kraschlandning och tillbakagång (v,mp,f!,sd).

Allra viktigast är b a r n och u n g d o m a r!

Att verkligen se till att alla barn ges förutsättning att lyckas. Det innebär att barn och ungdomar som lever i ogynnsamma miljöer för deras utveckling SKA fångas upp och ges det stöd de behöver!!!!!

Det är den allra viktigaste frågan för mig!

barn_thumb.jpg