Det är både intressant och uttråkande att lyssna på debatterna i Riksdagen. Jag förväntar mig att de riksdagsvalda ska ha en någorlunda korrekt bild av Sverige och kunna uttrycka sig övergripande. Inte lyfta fram enstaka händelser som vore de generella.
Men det finns riksdagspersoner som hellre tar upp detaljer och enskilda händelser i Glasbordstorp och Pinnastolsmåla. Precis som om det är ärenden för Riksdagen när det i stället handlar om respektive kommuners/landstings ansvar. Måste jag skriva att det gäller speciellt Ulla Andersson (v) och Hillevi Larsson (s)!

Det är också intressant att studera hur debatten förs nu när valet närmar sig. Vilken bild av vårt land som ges – hur Sverige beskrivs. Vilken politik man vill styra Sverige med.

En sak slog mig häromdagen!

Det finns politiker som ser något slags ”idealsamhälle” och det blir därmed målet för politiken. Det kan ju tyckas vara eftersträvansvärt. Eller är det bara orealistiska drömmar?

Men! Hur nära en realistiskt bild bör politiken ligga? Vad tänker man om detta? Hur tänker väljare om detta? Om bilden är orealistisk bör man då envisas med sin politik?

Hur mycket bör politiker utgå ifrån den värld vi lever i? Reflektera över hur den egna politiken kan bli framgångsrik för Sverige och för Sveriges medborgare. Ju bättre det går för oss desto mer kan vi bidra i den internationella gemensamma utvecklingen.

Jag kan tyvärr inte se att varken Vänsterpartiets (v) eller Miljöpartiets (Mp) politik skulle gagna Sverige i världen. Och verkligen inte Feministiskt Initiativ (F!) heller. Sverigedemokraterna behöver jag väl inte nämna!

Jag hoppas väljarna genomskådar politikerna och jag hoppas väljarna inser vilka betydelsefulla insats Alliansen har gjort under sitt styre dessa två perioder. Det hade säkert varit ännu fler viktiga beslut om Alliansen hade haft majoritet senaste perioden.

Det är kostsamt och inte alls bra för Sverige med en minoritetsregering!

Själv hoppas jag – så klart – på en stark Alliansregering.

Heja blockpolitiken – enda sättet att veta vad man får efter valet.