Det föreligger ett HÖGST ALLVARLIGT problem i Sverige! Med Sverige! Eller rättare folket i Sverige och speciellt de som arbetar inom Public Service!

Man skulle kunna tro att det är åt pepparn med allt och att det är regeringens fel!

Det är ju helt fel!

Sverige ligger mycket bra till i olika internationella undersökningar!
Utom när det gäller skolan – den kommer jag till.

Vård och omsorg fungerar bra jämfört med andra länder.
(men visst finns det enskilda människor som kan komma i kläm och det måste naturligtvis rättas till).

Men det måste sättas i proportion och återkopplas till helheten!
Vid förra årets valrörelse hade en v-tjej lyckats prångla på folk ett mail om sin cancersjuka mamma, som tråkigt nog kommit i kläm mellan beslut. Det kanske gjorde att Alliansen inte fick majoritet ….!?

Skolan har haft problem länge och de nya åtgärderna har inte hunnit verka för de elever som deltagit i undersökningarna. Skolan är en stor ”koloss” att få till förändringar i och det tar tid! Tror att socialtjänsten också har liknande problem – i alla fall när det gäller barnärenden!

PUBLIC SERVICE har ett uppdrag som innebär att en allsidig bild ska ges – verklighetskorrekt naturligtvis – samt att PS ska ske i medborgarnas tjänst!

Tänk om vi hade haft ett välfungerande och seriöst PS – Tänk om!

  1. Bilden av Sverige – hur ser den ut!?
  2. Från norr till syd? Kommuner/Landsting!
  3. Hur fungerar de områden som står under politiska direktiv?
  4. Hur förmår tjänstemännen genomföra dessa direktiv?

Vad har blivit bättre? Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Vad är gjort?

Det bör Public Service visa i analytiska, korrekta och allsidigt belysta undersökande journalistik.

Sedan ska naturligtvis politikerna debattera detta och de ska inte kunna komma undan utan underbyggda argument!

Det kräver kompetenta journalister! Har Sverige sådana? De växer sannerligen INTE på träd! De är väldigt få, tyvärr!