https://1.rp-api.com/rjs/repost-article.js?3Gott Nytt År (via http://foto.rudenius.se)

Jag lovar på heder och samvete att jag inte ska rösta på sd inte på v inte på mp inte på s Jag lovar att göra min röst hörd. Jag lovar att jag ska ligga som ett “Pain in the ass” på Public Service. PS ska banne mig leva upp till sitt uppdrag…