Jag råkade hamna på en av mina gamla sidor och tänkte att den är tänkvärd än idag. Public Service är ju så oerhört viktigt – och att det verkligen fungerar i medborgarnas tjänst med allsidig belysning – opartiskt … mm

Vi är inte alls där än – även om det har gått framåt med små steg – det finns mycket kvar att önska!

  • Vilka begrepp används!  Varför just dessa?
  • Vilka gäster inbjuds för att belysa ett visst område! Varför just dessa? Vilka väljs bort? Varför?
  • Vad motiverar en ytlig belysning med enskildas/folks tyckande i viktiga aktuella frågor?
  • Varför så lite av grundlig belysning från verkligheten?
  • Hur tacklar man ”vinkling” från enskilda journalisters reportage?
  • …..

Från vänsterhåll anser man ofta att  media är borgerligt p.gr.a. ägarskap men det är inte ägarna som gör reportagen!!

Journalistkåren är fortfarande vänsterinriktad och med miljöpartistsympatisörer som rycker fram.

Ofta – alldeles för ofta – lyser politisk hemhörighet igenom tillsammans med en sedan länge etablerad redaktionskultur fast i ett vänsterbås.

Få modiga journalister bryter ny mark vilket vitaliserar och skapar hopp för utveckling inom PS.

Men utvecklingen måste drivas av seriösa engagerade journalister som inser djupet av Public Service uppdraget. Jag hoppas på att dessa blir fler och modigare.

svt1 svt2 Arbeta bort ett sådant SVT och Public Service som nedanstående bild visar!

svt_