20131218_fanmejl

En äldre människa – man eller kvinna – med ett grovt språk i avsaknad av etik och moral – troligen med simpel bildning – bitter – fylld av hat – vrångsynt bild av verkligheten – lever i en liten snäv värld – fängslad i sin egen vrångbild – …….

En äldre människa som har missat/avstått mycket i livet …. troligen som också saknar förmåga att ta tag i sitt liv ….

”vi vill inte ha” … I vems namn uttalar denna människa detta? Ska det tolkas som ”vi Sverigedemokrater”?
I vilket fall som helst är inte ”vi” någon majoritet i Sverige. Men denna sorgliga människa lever kanske i den villfarelsen.

Jag kan fundera mycket omkring en människas beteende. Det sorgligaste är människor fyllda av hat mot andra människor.

Brevet – En bild av Sverigedemokraterna. Ett sådant brev innebär också stora problem för Sverigedemokraterna! Det visar hur deras sympatisörer uppfattar deras politik och vad de hyllar. Hur hat mot andra människor gror.

Sådana krafter kan aldrig gagna något samhälle! Det är inte bra för människorna – varken de som hatar eller de hatade.

Jag ser hat – i former likt brevet – från både vänster- och högerhåll. I vänstergrupper gror också hat mot andra människor. Den 3-e gruppen som är hatfylld är fanatiska islamister. Se tidigare inlägg!

T.o.m. antirasister kan lysa av hat mot andra människor – tänk på det!

Jag önskar:

– att människor som hatar i stället använder sin energi till något som är positivt för alla!

– att fler människor hade civilkurage och tog avstånd från hat mellan människor!