Reagera – Det finns mycket i vår omgivning som vi reagerar på. Känslorna kommer igång. Mer eller mindre. Ofta kanske mer. Men se’n då!?
Stannar vi i denna fas är det illa – riktigt illa!

Reflektera – Börjar vi reflektera över det vi reagerat på finns det hopp. Anstränger vi oss för att betrakta ur flera perspektiv och på djupet fundera omkring sakfrågan är vi inne på ett kreativt spår.

Omvärdera – Vad kom vi då slutligen fram till? Vad tycktes rätt och vad var fel? Har vi funnit flera tolkningsmöjligheter? Vad kom vi fram till …… Omvärdering eller?

Är vi tillbaka där vi var när vi reagerade eller har vi tagit oss framåt?

Idag har jag tagit mig fram lite i alla fall.