Tips till skolpolitiker:

  1. Gör skolan statlig igen – snarast!
  2. Premiera lärare som vidareutbildar sig
  3. Ge pedagogerna assistenter i klassrummet
  4. Lärare ska vara pedagogiska ledare och inte kompisar
  5. Föräldrarnas ansvar ska lyftas/påtalas
  6. Eleverna ska närvara och ska komma i tid!
  7. Varje elevs läsutveckling ska säkras!
  8. Statusen för lärande och att lyckas i skolan måste öka och bli föremål för särskilda åtgärder.
  9. Varje elevs matematikutveckling ska säkras.
  10. …..

Ps. Varför har man inte ”idol”-tävlingar inom skolkunskaper …. Tänk den dagen när skolkunskaper har samma status som musik, idrott, fotboll, …..

Ska bli spännande att se nu framöver vilka politiker som kommer att ägna sig åt pajkastning och destruktiv skoldebatt och vilka som känner ansvar och ägnar sig åt en konstruktiv skoldebatt …

De som lyckades i PISA – har definitivt inga flumskolor utan betyg!

barn.jpg