Månadsbyte och väljarundersökningar. Gapet mellan blocken ökar. Ändå känner jag mig inte orolig! Jag verkar vara förvissad om att väljarna tar sitt förnuft till fånga i tid.

Bekymmersamt är det förstås med KD-s och C-s alldeles för svaga siffror! Riktigt bekymmersamt!

Jag tror också att det inte alls kommer att bli det vanliga sympatiröstandet denna gången. Själv har jag inte fallit av för sympatiröstande. Varj parti måste komma in v egen kraft, anser jag.

Även om jag tycker Annie Lööv (c) gör ett bra jobb så tycker jag inte centern längre behövs i svensk politik. Däremot tycker jag KD behövs. Men KD behöver betona ytterligare detta med etik och moral. Men för Guds skull – lämna det frikyrkliga bakom. Inget med religion har i politiken att göra!

Att de rödgröna skulle köra Sverige i botten är tveklöst. Deras ”ideal” är inte hållbara i verklighetens nutid!

När det gäller politik måste mål sättas upp men dessa måste relateras till människornas sätt att vilja leva för den kraften är starkare än politikernas!

Det är en högst spännande tid nu framöver och jag hoppas på spännande, sakliga debatter som präglas av respekt och sker i en anda av att deltagarna ser sig som förebilder.

Tänker på: ”Barn gör inte som vuxna säger! – Barn gör som vuxna gör!”

Detta borde alla tänka på i mobbningens tider!

opinion_2013nov