Lyssnade på en ”debatt” om invandringspolitik i SVT Forum. KG Bergström var programledare. Det slog mig hur snävt man framför sina argument. Ibland talar man inte ens samma ”språk”. Inte ens programledaren har klart för sig och styr debatten!

Dels argumenterar man utifrån siffror och statistik och det är den lättaste vägen men skrapar bara ytan.

Dels argumenterar man utifrån en värdegrund och människors vilja och behov att emigrera och immigrera.

Problemet är att man inte tar tid att ge båda dessa ett tydligt ansikte utifrån samtliga debattdeltagares perspektiv – för att sedan sammanfatta.

Vi behöver naturligtvis ha både 1.) den faktiska verkliga bilden oftast med hjälp av siffror samt 2.) den mänskliga aspekten – den värdegrund vi vill att invandrarpolitiken ska vila på dessutom lägga till ett 3.) framtidsperspektiv.. När vi har dessa delar klart för oss kan vi skapa en helhetsbild som inrymmer vad som behöver göras för bästa resultat.

Ofta – ja nästan alltid – kan man tänka i tre! Det höjer debatter till en högre nivå. Tyvärr blir s.k. debatter bara tjafs och vem har glädje av det!

Jag förstår inte egentligen varför journalister är så dåliga på bygga upp ett funktionsdugligt ”skelett” för att skapa en konstruktiv politisk debatt??? Får de inte lära sig det på sin utbildning?

Något journalistskrået borde fundera över är:

Vilka krav bör ställas på en journalist som ska verka inom Public Service!!??

Journalistutbildningen också!