Tänkte just på …. så olika vi är i olika utvecklingsstadier! Idag förfasas vi av den ofantliga bristen på respekt för levande varelser när vi får se hur angorakaninerna plågas på ett sätt som man inte står ut ens att titta på. I Kina kan det gå till på det viset! Fy! Har det någonsin varit så hos oss? Ja antagligen, men som tur är har vi blivit klokare och mer civiliserade. Själv har jag fått lära mig att visa respekt mot allt levande och allt i naturen. Jag är inte emot att djur dödas för att ätas men det ska ske värdigt och så skonsamt som möjligt.

Att plåga djur är sannerligen ett ont tecken. När man ser barn göra det är det ytterst allvarligt och måste genast uppmärksammas. De blir annars andra människors skoningslösa plågoandar.

Sedan tänkte jag på hur vi i väst kan skämta om religion och präster medan det nästan straffas med döden inom islam. Tänk så olika vi är och hur olika långt vi kommit i utvecklingen!

Tänk hur märkligt det är att så många människor idag lever i ett grepp som dras åt av en religion. Oförnuftets begränsande tvångsdräkt.

En privat tro eller livsfilosofi är något helt annat!

Nu vet jag ju inte hur de här kineserna har det i sin situation och det föder naturligtvis frågor. Men en sak kan jag dock konstatera att de styrande i Kina som låter sådant ske – ja dem har jag inte särskilt mycket till övers för!

Vilken skam för Kina!