Vi är på väg och det har redan börjat – valåret. Oppositionen laddar upp för att berätta hur fel och dåligt allt är och fungerar i Sverige. Undersökningar visar en helt annan bild. Regeringspartierna berättar om vad som är gjort och vad mer som behöver göras och behöver förbättras.

Vad som är gjort är lätt att kontrollera! Hur det fungerar på olika ställen i vårt långa land beskrivs sällan. Det kräver grävande kompetenta journalister. Och som inte är ute efter ett scoop som sällan bryr sig om allsidig belysning.

Det som påstås får passera alldeles för lätt utan ifrågasättande! Det kräver alerta och kompetenta programledare. De som påstår behöver bli pressade på källor mm Samt där det påstådda sätts i proportion till det enskilda och helheten.

Ett väl fungerande Public Service – med allsidig belysning – i medborgarnas tjänst – kräver engagerade, kritiska, kompetenta, ansvarsfulla journalister. De får absolut inte ha en egen agenda färgad av politisk ståndpunkt!

Vilka journalister är värda att få jobba inom Public Service? Förmår leva upp till det viktiga uppdraget!?

Ja, vem?