befolknokn2050
Hämtat från SCB.

Befolkningsökningen i världen under 2013-2050. Hur kommer flyktingströmmarna att röra sig under denna period kan man undra. Kommer Ryssland att öppna dörrarna? Kommer fred eller krig att breda ut sig? Var finns krigen idag? Var kommer krigen att härja 2050?

Hur kommer FN och världens alla ledare att tackla utmaningarna för människornas bästa?

Vilka tankar uppstår omkring den framtagna statistiken?