Intressant artikel idag i DN av historikern och journalisten Henrik Arnstad. Den ger hans syn på fascismens framfart och han ger även råd om hur den ska tacklas i det politiska rummet.

För egen del tror jag inte på ett hatiskt och aktiivistiskt bemötande som sker från vänsterhåll. Det ger dem bara fler procent anhängare. Våld löser inga politiska frågor – inte denna heller.

Begrepp som används ska användas sansat och inte som hatiska slagord. Hat borde inte vara en metod i det demokratiska rummet.

Att visa sitt avståndstagande är viktigt! Det ska vara tydligt och sansat. Tyvärr tycker jag inte att statsminister Fredrik Reinfeldt (m) lyckas med detta. Mona Sahlin f.d. partiledare i (s) verkar klara detta bättre.
Tydligt och sansat ska det vara!

Att uppföra sig som ”mobbare” i det offentliga politiska rummet skapar endast sympatier för ”offret” här sd.

Alla människor som inte kan undanhålla sitt hat mot en politisk rörelse – hur hemsk den än är – får ta på sig ansvaret att det de bekämpar vinner ny mark.

Ett råd som HA ger i artikeln är att aldrig samarbeta med sd. Det har övriga partier också varit tydliga med.

Jag hoppas att vänstersidan kan sansa sig så att sd slutar att växa!

Tyvärr finns det något slags tvångsbeteende i vänstern att föra kamp – hur otidsenligt det än är som metod i vår demokrati. TYVÄRR! Inte konstigt att ingen vill samarbeta med vänstern heller!