Jag gillar att testa – göra tankekullerbyttor. Ta ett fast konstaterande – en ”sanning” – och vända på den till tvärtom. Till exempel … man konstaterar då och då att segregationen ökar och ser det som ett problem. Det är en ”sanning” i samhällsdebatten idag.

Men tänk om …..

  • segregation inte är ett problem utan bara vi som gör till problem
  • segregation kan göras till en möjlighet – i både ord och handling
  • ett flexibelt tänkande kunde leda till fler möjligheter och färre problem

… hur skulle man behöva utveckla sitt tänkande och sin ansats så att det blir mer konstruktivt och mindre av problemtilldelande konstateranden?
Det är ju så stagnerande!

Denna tendens att fastna i konstateranden verkar vissa journalister ha som levebröd/livselixir – Public Service i Sverige är en ganska fantasilös och lågfungerande institution.
Journalister i Public Service tjänst borde oftare ställa sig frågan – Vilken samhällsnytta bidrar jag egentligen med genom min insats? Vilka konsekvenser kan min insats ge? Är min insats verkligen allsidigt belyst och i samhällets tjänst?
Insatsen kan vara en artikel i en tidning, ett nyhetsinslag i radio eller TV, en debatt i media, ett reportage, en dokumentär, en politisk utfrågning, ….. mm mm …. utan bakomliggande syften, utan tolkningar, utan egna politiska vinklingar … överlämna till konsumenten att tolka …. ibland kunde en politiska deklaration vara på sin plats …

Jag önskar så att vi hade ett välfungerande och kompetent Public Service – oerhört viktigt i varje samhälle – det har vi inte alls idag!
Hur kommer det att se ut i morgon?

Ps. Kanske måste jag skriva att jag naturligtvis inte tycker det är OK att människor lever i misär! Jag tänker bara omkring det mångkulturella samhällets möjliga förtjänster i stället för dess problem. Måste segregation var ett problem? Kan det inte göras till en styrka? Kan det inte ses som Mångkulturens rättighet? Jag ställer bara frågor för att testa breddat tänkande ….