Jag vill ha mer av fakta – mest beskrivande – mindre tolkande – tolkandet vill jag göra själv!

Jag vill ha mer av fakta från både vänster- och högerhåll när det gäller deras argument eller framförallt deras angrepp på motståndarna!

Nu framförs ihärdigt att ”klyftorna ökar” – Hur ser ”klyftorna ökar” ut i fakta? I ett sammanhang? Det vill jag veta! Om jag hade haft tillräckligt förtroende för Public Service skulle jag skrivit att detta är PS uppdrag att tydliggöra … men nu har jag inte det förtroende för vårt Public Service!
Men det är banne mig en uppgift för ett ansvarsfullt och korrekt Public Service!!!!

Jag inser också att det finns ”klyftor” – skillnader – mellan människor – avseende:

 • utbildning
 • inkomst
 • moral
 • medmänsklighet
 • ansvarsförmåga
 • förmåga
 • framtidstro
 • missnöje
 • kreativitet
 • frustration
 • omsorgsförmåga
 • etik
 • boende
 • fritidsintressen
 • allmänbildning
 • drivkraft
 • passivitet
 • hälsa
 • rättspatos
 • levnadsförmåga

En människas kreativa förmåga kan t.ex. hanteras på helt olika sätt. På ett gott eller ett ont sätt. Den kreativa förmågan kan skaffa fram jobb eller välja kriminalitet. Båda kan bli framgångsrika – men endast den ena bidragande i vårt gemensamma samhällsansvar.

Man kan tänka utifrån många olika perspektiv.

Men en sak är alldeles säker! För att VI alla ska få en bra framtid MÅSTE det gå bra för SVERIGE i världen. Vi/Sverige måste bli konkurrenskraftig i  världen annars går det utför. Det är fullständigt säkert!

Det klokaste att göra som väljare är alltså att titta på politikens FÖRMÅGA att leda Sverige rätt. Det klokaste som väljare är alltså INTE att att se till sina egna behov! Det är ansvarslöst och kortsiktigt.

Ett typisk exempel på detta är PENSIONÄRSKATTEN! Jag är själv pensionär. PRO är ansvarslöst och kortsiktigt – visar tydligt egoistisk hållning i frågan med – lika för alla – no matter what! Ingen solidaritet där inte!
Jag tänker: Om det nu krävs för Sverige med lite uppoffringar så kan jag bära detta för att mina (och andras) förvärvsarbetande småbarnsföräldrar ska slippa bördan. Det kan jag tycka är solidaritet!

Vem/Vilka är bäst på att leda Sverige rätt – in i framtiden – det är frågan var och en måste begrunda!

Definitivt inte (v) (mp) (sd) !!!! …. och knappast (s) heller ….


Politometern en samling politiska bloggar – Intressant Lund

Läs även andra bloggares åsikter om:  Miljöpartiet,  Moderaterna,   SocialdemokraternaVänsterpartiet,   politik,  aktuellt,  AlliansenFolkpartietKristdemokraternaCenternvalmedborgareSdF!SVTPolitik i FokusSVTforum, Public Service, SR, media,  medborgaransvar, blockpolitik,  …