Nu funderar jag lite runt – Nya Moderaterna – och speciellt fokuserat på ”Nya”.

Hur länge kan man heta ”Nya”? Innan det nya blir gammalt!

Vilket ansvar anser man att man tagit på sig genom att lägga till ”Nya”?

Ja jag ställer frågorna för att jag vill se en fortsatt förnyelse och utveckling inom Moderaterna. Det händer mycket och väldigt snabbt. För ett parti är det viktigt att fånga upp förändringar av livsvillkor i människors vardag samt vilka nya behov det skapar hos medborgarna.

Det allra viktigaste är att släppa allt vad prestige heter. Om en tanke och åtgärd visade sig inte bli som önskat måste man ta nya tag – ändra!

Jag tror också vi måste ta nya grepp snabbare inom lagstiftningen och anpassa lagarna att bättre gälla i tiden och så långt fram man kan blicka. Här tänker ja särskilt på hur vi är mot varandra. Hur vi kan skada andra människor både fysiskt och psykiskt – mobbning, kränkningar, näthat, våld. Detta ska inte heller kunna ske i ”konstens namn”!

En sak tycker jag Moderaterna behöver ta tag i och det är gränssättning. Tex att inte tillåta könsstympning på barn. Varken på pojkar eller flickor! Att inte tillåta religiösa friskolor! Staten är fri från kyrkan – har frigjort sig. Skolan är statens ansvar och det borde vara självklart att skolan också är skild från religion. Självklart utifrån ett barnperspektiv. Religion kan skötas i hemmet eller på andra platser men inte i skolan. Barns ska försäkras från indoktrinering. De ska ges möjlighet att själva komma fram till en tro eller livsåskådning.

Sedan angående medlemmar och företrädare. Klart att vem som kan vara medlem men vem som ska inte kunna företräda partiet! Jag vet att man fyller i en kandidatförsäkran men den behöver en översyn av dess innehåll och den behövs på alla nivåer. Färeträdare för partiet till Sveriges Riksdag behöver en särskild genomlysning. Jag tänker på en tydligt uttalad värdegrund som ska gälla för företrädare att omfatta – människors lika värde, en stat skild från religion, barnperspektiv, ….

Detta hur vi är mot varandra – värdegrunden – borde upp på agendan och tydliggöras. Helst borde alla partier göra gemensam sak i detta viktiga!

Vilka viktiga värden gäller för politiker – företrädare i Sveriges Riksdag – i vår tid?


Lund, Intressant,
Läs även andra bloggares åsikter om
,