utrikesdepartementet@regeringskansliet.se

Jag har en fråga som är mycket berättigad!

Den kräver ett engagerat och korrekt svar!

Bakgrund: En våldtagen och mördad svensk kvinna i Venezuela. En dödsdömd svensk knarksmugglande man i Malaysia.

Hur ser UD-s engagemang ut i dessa fall –
bryr sig UD mer om mannen än om kvinnan avseende engagemang och utredning?

Efterlyst  Dödsdömd

Dessutom vill jag lyfta fram att det är skillnad på att bli utsatt för ett brott och att begå ett brott.

Jag tror också att många svenskar undrar omkring hur mycket av UD-s resurser som går till svenskar som begår medvetna brott utomlands jämfört med svenskar som råkar ut för brott. Hur sker prioriteringen vid dylika fall?

Kan detta ses som ett etiskt dilemma?

Jag ser fram emot UD-s svar.

Birgitta Rudenius