Ett kommunalråd i Jönköping har misshandlats utanför sin bostad. Händelsen är polisanmäld och man ser allvarligt på det skedda. Uttalanden som gjorts vid tillfället gör att man misstänker att dådet är kopplat till att man inte vill subventionera Bokcafét i Kulturhuset i Jönköping längre.

Bokcaféet står för odemokratiska företeelser vad jag kan förstå. Caféets hemsida ger en tydlig bild av verksamheten. Man hyllar anarki och förmedlar hatbudskap om Israel.

Jag hoppas verkligen man får tag på förövarna och gör en ordentlig utredning. Har dådet politiska motiv? Man betraktar det som ett hot mot demokratin. Det borde ge särskilt tunga straff och jämställas med terrorism i så fall.

Så här presenterar Bokcafét sig på webben:

bokcafe1_20130411  bokcafe2_20130411

Nog utstrålar det aggressivitet – hat – fientlighet – odemokrati – anarki – i socialismens och kommunismens namn…..
För att inte tala om vidrig människofientlighet genom deras T-shirts med texten ”Burn Israel burn”!!!!!

bokcafe3_20130411

Det är väl självklart att skattepengar inte ska subventionera sådan aktivitet!

Det kan jag inte tänka mig att Jönköpingsborna vill.


Politometern en samling politiska bloggar. Lund,  Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om  politikåsiktsfrihetaktuelltvänstersympatisörervänsternVänsterpartiet, Anarki, Bokcafét,  Demokrati, Kommunister, SocialisterRespekt, Jönköping, misshandel,  …