Läste en intressant artikel av en intressant människa – Jasenko Selimovic. Men det är en lång artikel och den handlar om hur vi kan se på varandra. Som fiender eller medmänniskor.

JS lägger ansvaret på dig som individ och dina val att se och tolka hur världen och vardagen ter sig.

”Det finns miljontals möjliga svar. Vi vet inte vilket är det sanna. Men du//väljer// att tolka det som rasism. På samma sätt som Sveland //väljer// att tolka att Josefssons syfte är att ”få utlopp för sina aggressioner”. Kanske. Men //vi vet inte//. Vi //väljer// och ofta väljer vi det som bekräftar den sanning vi vill se. På samma sätt som Avpixlat, som skapar den sanning de vill se.”

Det är ofrånkomligt att varje människa har ett ansvar för sina tankar, för sina handlingar, för sina åsikter, för sina val, ….

”Jonas min vän ……. Därför lämnade jag din kropp. Jag vill kämpa mot diskriminering, för de diskriminerade. I din kropp kunde jag inte göra det. Jag hade bara min offerroll. Jag kunde inte leva med bilden av människor omkring mig som rasister. Hade jag trott det skulle jag inte levt här. Jag ser statistiken, siffror, undersökningar. De är inte sådana som du beskriver dem.”

Du gör dina val … och jag gör mina så ansvarsfullt jag förmår.

Jag såg Jasenko Selimovic idag på SVTforum apropå Romernas dag och Vitboken som skrivs.

Bestämde nu att skapa en ny etikett – Förebilder. Jasenko Selimovic är en förebild – en människa som jag hyser respekt för. Han är tydlig, saklig, faktaunderbyggd, analytisk …

… en god medmänniska med människovänliga åsikter.


Politometern en samling politiska bloggar. Lund,  Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om  mediarasismpolitik,  Jasenko Selimovic  …