Det handlar om hur vi är mot varandra!

Då handlar det också om värdegrund, respekt, etik, moral, sociala koder, rättigheter, skyldigheter, ansvar, gränsdragning, öppenhet, frihet, regler, lagar, ……

Det är viktigt hur vi är mot varandra!

Näthatet är utbrett och mobbning i skolan likaså. Satiren i ord och bild kan vara hur grov som helst riktad mot enskilda människor. Våra offentliga personer och politiska företrädare avhumaniseras i samma ögonblick de blir offentliga. Man menar att de ska tåla ”vad som helst”. Är detta vettigt!?

Hur illa får vi göra andra människor? Hur elaka får vi vara? Att vilja en medmänniska ont eller gott.

Vad styr? kan man undra.

Styr vi själva våra handlingar eller låter vi oss styras av olika drifter?

Olikhet, vara annorlunda, åsiktsskillnader … är några faktorer som spelar in …
Ofta är det också aktörens egna begränsningar eller närmast fanatiska åsikter om hur världen ska ses.

Var går gränsen för oacceptabel handling riktad mot en människa?
Vilket ansvar tar media för hur kränkningar sprids?

Jag menar att vi måste se alla typer av kränkande handlingar mot människor som en företeelse men den sker på olika arenor. Vi behöver en bas av koder att följa som omfattar alla arenor. Rättigheter och friheter samtidigt som skyldigheter och ansvar.

Det handlar om hur vi är mot varandra! Hur vi kan vara förebilder för de yngre. För att få ett vänligare samhälle.

Vill vi ha ett vänligare samhälle?


Politometern en samling politiska bloggar. Lund,  Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om journalistikjournalistermediapolitikåsiktsfrihetPublic Service , Publicistklubben, näthatsatirkonstmobbningavarter,     …