Visst är det något man undrar mycket över! Hur dålig polisen är på att reda upp brott! Uppseendeväckande verkligen mot bakgrund av de ökade anslagen under senare år.

Jag gillar att Beatrice Ask tar tag i detta och ställer polisen mot väggen! Nu ska det utredas och det ska bli spännande att se resultatet.

Polisen är kanske en lika svår koloss att utveckla som skolan är. Hur står det till med utvecklings- och förändringsförmågan????

Nu tror jag att det kan fungera olika i olika delar av vårt land och det i sig vore intressant att veta mera om.

Trist för mackägarna i Dalarna att inte få den självklara hjälp de borde kunna vänta sig från polisen! Riktigt dålig!

Anmärkningsvärt med dröjesmålet av utredningen gällande övergreppen på Lundsberg!

Det skulle säkert kunna bli en lång lista här.

Hur står det egentligen till med POLISEN – våra poliser?

Vad tänker de själva om hur de klarar sitt uppdrag “i allmänhetens tjänst”.

Apropå denna artikel.