Johan Pehrsson (L) säger:

Kunskap är makt.

Skolan är nyckeln.


Jag frågar:

Kan man säga att KUNSKAPEN har haft makten i politiska energibeslut???

Och fortsätter:

Skola och utbildning är nyckeln till ett självständigt liv och ökad frihet att leva utan beroende av andra eller samhället.


Typiska klichéer från politiker om än formulerade i välmening. Jag förväntar mig mer genomtänk av en partiledare.

Vi vet alla som lever med öppna sinnen, tillräckliga kunskaper och kritisk blick att det verkligen inte är KUNSKAPEN som har makten i samhällets olika viktiga beslutsområden.
Ofta är det helt andra krafter som ges utrymme – tex den s.k. GRETA-rörelsen är ett typiskt exempel i vår tid.
I klimat- och miljödebatten är det sannerligen inte förnuft och kunskap som råder eller givits utrymme. Det kommer vi att få erfara mer och mer framöver – efterhand som verkligheten kommer att avslöja de tokiga beslutsfattarna och konsekvenserna av deras framfart. 

***