Barn ska kunna känna sig trygga! Så är det bara! Allt annat är fel!

196 000 barn är drabbade!


Vad är det för galningar som skjuter – och vid skolor!?
De ska sitta bakom lås och bom!


©BirgittaRudenius


Vilken minister har ansvar i denna frågan?  Är det Gunnar Strömmer (m) & Maria Malmer Stenegard (m) ?***