Klartänkt av Niklas Wykman (m) om vad som händer i politiken. Sverigedemokraterna är inget borgerligt parti och har aldrig varit! De borgerliga sympatisörerna kommer att få skrämselhicka när de inser försent … om de inte tar sitt förnuft tillfånga i tid!