Ett förödande gödande av ”klasser” för socialdemokratin. Man gör sig själv och sina undersåtar – ‘sin egen klass’ – beroende av lotterier och spel. Det har på gått länge – borde verkligen lyftas fram som förkastlig och högst oetisk verksamhet.
Moder SVEA suckar djupt över ansvarslösa politiker i Sverige.
Moder SVEA suckar djupt över ansvarslösa politiker i Sverige.

#slutaröstapåsocialdemokraterna !!!