Allmän rösträtt för BÅDE män och kvinnor 1919.

Långtifrån alla män hade den rätten innan!

Varför denna hysteriska dominansen i media att lyfta fram kvinnornas rätt – männens rätt är precis LIKA VIKTIG!

Kvinnligt och manligt – män och kvinnor – pojkar och flickor – tillsammans för ALLAS bästa.

Bort med kränkande kvotering på alla plan!

Wikipedia om rösträtten i Sverige.

Medborgare rösta ansvarsfullt! För Sveriges bästa!

#barnperspektiv är superviktigt! Det finns en uppenbar risk att pojkar förtrycks i dagens fanatiska feminism.

Där tom censur förekommer flitigt!