Som sagt!

200 000 personer i Sverige är bokförda på fel adress!

Hur många är inte alls bokförda tro?

Vad är viktigt i en S/Mp-regering?

Hur står det till med Sverige?


#slutaröstapåsocialdemokraterna

#miljöpartietuturriksdagen

Länk till s/mp-proposition om katträkningen !