Nu hittar man dem ute – lite här och där.
Denna låg på en häck utanför universitetssjukhuset i Lund.

Skyddar maskerna eller ökar de smittan?

Street Photo © Birgitta Rudenius