600 000 var sjukskrivna 2019. Ekonomifakta.

276 000 var förtidspensionerade. Ekonomifakta.

Dödligt våld i kriminella miljöer 2005-2017. BRÅ.

Linjediagram över antalet fall av dödligt våld som bedömts härröra från konflikter i den kriminella miljön.


8okt NTU – Nationella trygghetsundersökningen. BRÅ.

Otryggheten ökade 2016 och ligger kvar på den höga nivån ff. BRÅ.

O-trygghet i Sverige


Vad är kostnaderna? Vad får vi för pengarna?

Här är några Ekonomifakta:

Kostnader i samhället


Det kommer säkert mera …..