Sverige är på 5000-nivån för dödsfall och Ungern håller sig på 500-nivån.
I Ungern har man varit mycket noga med att skydda sina medborgare. Orbán har samlat expertisen runt sig och agerat. Så har även Löfvén gjort men resultaten skiljer sig. Folkmängden är ungefär lika. Dock är Ungern mer tätbefolkat än Sverige då det är ett mindre land.

Källa – https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews .
Jag noterar att man även studerar avloppsvattnet i hela Ungern. Gör man det i Sverige?
EU – dagens statistik/land.
Sverige om Ungern.

EU/EEA and the UK
Sum of Cases
Sum of Deaths
14-day cumulative number of COVID-19 cases per 100 000
14-day cumulative number of COVID-19 deaths per 100 000
Sweden 76492 5572 66.5 2.0
Hungary 4263 595 1.1 0.1

I Sverige ges en fruktansvärt skev bild av Ungern!
Aldrig får vi höra om det som är bra i Ungern. Bara en förvrängd negativ bild.


SE_HU_corona2




Mer info om Ungern från gov. News.